ورود به سایت

اطلاعیۀ تغییر سامانۀ صندوق رفاه دانشجویان اطلاعیۀ تغییر سامانۀ صندوق رفاه دانشجویان

 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 - 10:24 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع می‌رساند، آدرس سامانۀ صندوق رفاه دانشجویان از bp.swf.ir به refah.swf.ir و krd.swf.ir تغییر یافته است. برای ورود به سامانۀ جدید در صورت داشتن پرونده در سامانۀ قبلی، از گزینۀ فراموشی رمز به‌منظور احراز هویت و ایجاد کاربری جدید استفاده نمایید (شماره همراه می‌بایست به نام خود دانشجو باشد). نام کاربری در سامانۀ جدید کد ملّی دانشجو می‌باشد. برای ایجاد کلمۀ عبور از تمامی کاراکترهای حروف بزرگ و کوچک، اعداد و نماد استفاده نمایید. این سامانه به‌صورت کامل بهره‌برداری نشده است، لذا امکان استفاده از تمامی امکانات ذکر شده در راهنمای سامانه (لینک راهنما) فراهم نیست و به مرور کامل خواهد گردید. در حال حاضر امکان پرداخت بدهی خوابگاه و پرداخت اقساط از قبل ایجاد شده، در سامانه وجود دارد.
در صورت بروز مشکل و یا داشتن سوال می‌توانید با کارشناسان محترم رفاه دانشجویی تماس حاصل نمایید. کارشناس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی: آقای اصلانی (۰۴۵۳۱۵۰۵۶۱۵)، کارشناس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی: آقای صادقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۵۴۷)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی: خانم نخستین (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۴۳)، کارشناس دانشکدۀ علوم: خانم حسنی‌سوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴)، کارشناس دانشکدۀ علوم اجتماعی: خانم رضائی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۹۳)، کارشناس دانشکدۀ فنی و مهندسی: خانم دلگشا (۰۴۵۳۱۵۰۵۷۰۵)، کارشناس پردیس دانشگاهی سبلان نمین: خانم قدیری (۰۴۵۳۲۳۲۳۶۲۲)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی مشگین‌شهر: خانم میرزاده (۰۴۵۳۲۵۴۵۶۲۴)، کارشناس دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان: آقای عشایری (۰۴۵۳۲۷۱۵۶۷۴)، رییس ادارۀ رفاه دانشجویی: آقای نعمت‌اللهی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۱).

 


CAPTCHA