ورود به سایت

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی برای دانشجویان ورودی جدید ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/6/5 - 11:08 | 
ضمن تبریک قبولی در آزمون، شروع سال‌تحصیلی جدید و آرزوی سلامتی و موفقیّت، با عنایت به بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت هر گونه تسهیلات دانشجویی منوط به تکمیل اطلاعات و ثبت‌نام اوّلیه دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه (http://bp.swf.ir) (راهنمای تشکیل پرونده) است. لذا، تمامی متقاضیان دریافت وام باید ضمن تشکیل پرونده، نسبت به ثبت اطلاعات فردی و ثبت درخواست نوع وام در پورتال مذکور اقدام نمایند. دانشجویان عزیز می‌توانند در صورت داشتن هر گونه سوال با کارشناس رفاه دانشجویی دانشکدۀ خود تماس حاصل نمایند.

شماره تماس کارشناسان و رییس ادارۀ رفاه دانشجویی:
-    کارشناس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی: آقای اصلانی (۰۴۵۳۱۵۰۵۶۱۵
-    کارشناس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی: آقای صادقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۵۴۷
-    کارشناس دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی: خانم نخستین (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۴۳
-    کارشناس دانشکدۀ علوم: خانم حسنی‌سوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴
-    کارشناس دانشکدۀ علوم اجتماعی: خانم رضائی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۹۳
-    کارشناس دانشکدۀ فنی و مهندسی: خانم دلگشا (۰۴۵۳۱۵۰۵۷۰۵
-    کارشناس پردیس دانشگاهی سبلان نمین: خانم قدیری (۰۴۵۳۲۳۲۳۶۲۲
-    کارشناس دانشکدۀ کشاورزی مشگین‌شهر: خانم میرزاده (۰۴۵۳۲۵۴۵۶۲۴
-    کارشناس دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان: آقای عشایری (۰۴۵۳۲۷۱۵۶۷۴
-    رییس ادارۀ رفاه دانشجویی: آقای مهندس نعمت‌اللهی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۱).

 


CAPTCHA