ورود به سایت

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه متأهلی برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/4/14 - 11:09 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع می‌رساند، دانشجویانی که متقاضی استفاده از خوابگاه متأهلی برای نیم‌سال اوّل سال-تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ می‌باشند، می‌توانند برای ثبت درخواست خود و ارسال مدارک مربوطه از طریق سیستم دانشجویی گلستان (http://golestan.uma.ac.ir) و بر اساس فلوچارت ذیل از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ اقدام نمایند. بدیهی است ثبت درخواست به منزله اسکان قطعی نبوده و پس از بررسی مدارک به ترتیب اولویت خوابگاه واگذار خواهد شد.

شرایط واگذاری خوابگاه متأهلی:
-    دانشجویان غیربومی دورۀ روزانه تحصیلات تکمیلی دارای سنوات تحصیلی مجاز (دانشجویان دورۀ شبانه و پسادکتری در اولویت بعدی می‌باشند و پس از واگذاری خوابگاه به دانشجویان روزانه، در صورت وجود ظرفیت خالی، درخواست این عزیزان نیز بررسی خواهد شد). 
-    عدم استفاده از وام ودیعه مسکن صندوق رفاه دانشجویان
-    عدم اشتغال به کار و یا بورسیه بودن
-    نداشتن منزل شخصی
-    نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیتۀ انضباطی و مشروط نبودن آموزشی.
مدارک مورد نیاز خوابگاه متأهلی (بارگذاری):
-    تصویر اسکن شدۀ کارت ملی و صفحۀ اوّل و دوّم شناسنامه متقاضی، همسر و فرزند، تصویر اسکن شدۀ کارت دانشجویی همسر (در صورتی که همسر دانشجو باشد). تصویر اسکن شدۀ چهار صفحۀ اوّل سند ازدواج، تصویر اسکن شدۀ مدارک ایثارگری (فرزندان معظم شهدا، برادر و خواهر شهید، فرزندان آزادگان، فرزند جانباز و رزمنده) و مدارک مددجویی (تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی).

حداکثر مدّت زمان اسکان در خوابگاه متأهلی:
-    دانشجویان مقطع دکتری: دو نیم‌سال تحصیلی، دانشجویان پسادکتری: دو نیم‌سال تحصیلی، دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد: دو نیم‌سال تحصیلی.
شماره تماس‌ها:
-    آقای مجیدپور (۰۴۵۳۱۵۰۵۳۵۸، ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۵)

 


CAPTCHA