ورود به سایت

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی برای دانشجویانی که اوّلین‌بار متقاضی دریافت وام دانشجویی هستند

 | تاریخ ارسال: 1400/9/6 - 16:31 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع آن‌دسته از دانشجویانی که برای اوّلین‌بار متقاضی دریافت وام دانشجویی هستند، می‌رساند، بعد از تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir)، لازم است برای تأیید پرونده و پیگیری مراحل ثبت درخواست وام خود، با کارشناس رفاه دانشجویی مستقر در دانشکدۀ خود تماس حاصل نمایند. در غیر این‌صورت وام ایشان ثبت نخواهد شد.

 
شماره تماس‌ها:
- کارشناس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی: آقای اصلانی (۰۴۵۳۱۵۰۵۶۱۵)، کارشناس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی: آقای صادقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۵۴۷)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی: خانم نخستین (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۴۳)، کارشناس دانشکدۀ علوم: خانم حسنی‌سوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴)، کارشناس دانشکدۀ علوم اجتماعی: خانم حسنی‌سوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴)، کارشناس دانشکدۀ فنی و مهندسی: خانم دلگشا (۰۴۵۳۱۵۰۵۷۰۵)، کارشناس پردیس دانشگاهی سبلان نمین: خانم قدیری (۰۴۵۳۲۳۲۳۶۲۲)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی مشگین‌شهر: خانم میرزاده (۰۴۵۳۲۵۴۵۶۲۴)، کارشناس دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان: آقای عشایری (۰۴۵۳۲۷۱۵۶۷۴)، رئیس ادارۀ رفاه دانشجویی: آقای نعمت‌اللهی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۱).


CAPTCHA