ورود به سایت

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)

 | تاریخ ارسال: 1400/8/16 - 09:40 | 
به اطلاع دانشجویان عزیز متقاضی دریافت وام‌های دانشجویی می‌رساند، ثبت‌نام وام‌ها در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس (bp.swf.ir) آغاز شده است. دانشجویان می‌توانند طبق جدول ذیل نسبت به ثبت درخواست وام خود اقدام نمایند.
جدول نوع وام و زمان‌بندی اعطای وام‌های دانشجویی
ردیف
نوع وام مبلغ وام (به ریال) شروع زمان ثبت درخواست پایان زمان ثبت درخواست
۱
وام تحصیلی ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ (مجردی) تا ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ (متأهلی) ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲
وام ضروری ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳
وام تحصیلی ویژۀ دکتری از منابع صندوق رفاه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ به صورت ماهیانه (هر شش ماه یک‌بار پرداخت می‌شود) ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۴
وام تحصیلی ویژۀ دکتری از منابع بانک توسعه تعاون ۷.۰۰۰.۰۰۰ به صورت ماهیانه (هر سه ماه یک‌بار پرداخت می‌شود) ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۵
وام ودیعه مسکن متأهلی از منابع صندوق رفاه
۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۶
وام شهریه از منابع صندوق رفاه کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی‌ارشد ناپیوسته: ۲۶.۰۰۰.۰۰۰
دکتری تخصصی ناپیوسته: ۶۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
نکات مهم:
- با عنایت به بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت هر گونه تسهیلات دانشجویی منوط به ثبت‌نام اوّلیه دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) است. لذا تمامی متقاضیان دریافت وام باید نسبت به ثبت اطلاعات فردی (دانشجویان ورودی جدید) یا ایجاد مقطع تحصیلی جدید (دانشجویانی که در مقاطع تحصیلی قبلی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده کرده‌اند) و ثبت درخواست نوع وام در پورتال مذکور اقدام نمایند.
- برای دریافت وام ضروری بسته به نوع وام، ارائۀ مدارک مربوطه لازم است. وام ضروری شامل: تولد فرزند دانشجوی متأهل، فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو، دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات، دانشجویان مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه، بیماری خاص و پرهزینۀ یکی از اعضاء تحت تکلف دانشجو، سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویان برتر تمونۀ کشوری و مبتکر، رویداد حوادث و بلایای طبیعی، دانشجویان قهرمان کشوری، دانشجویان توان‌خواه و رویداد ازدواج می‌باشد.
- برای دریافت وام ودیعه مسکن متأهلی ارائه‌ی اجاره‌نامۀ کدرهگیری‌دار و مدارک ازدواج لازم است.
- دانشجویان عزیز برای ارسال تصویر مدارک مربوط به وام درخواستی خود، بعد از هماهنگی تلفنی با کارشناس رفاه دانشجویی مستقر در دانشکدۀ خود، از طریق سیستم دانشجویی گلستان (http://golestan.uma.ac.ir) (منوی پیشخوان خدمت، زیرمنوی درخواست‌های دانشجویی (آموزشی-دانشجویی)) (راهنمای گام به گام تصویری)، از طریق ایمیل و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی، اقدام نموده و اصل مدارک را از طریق پست ارسال نمایند.
- طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، اولویت استفاده از وام‌های دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کم‌بضاعت می‌باشد و شامل دانشجویان شاغل نمی‌شود. لذا دانشجویان تحت پوشش کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی معرفی‌نامه ارائه نمایند.
- پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه‌پرداز شاغل پس از بهره‌مندی دانشجویان غیرشاغل، در صورت وجود اعتبار مازاد وام شهریه، امکان‌پذیر است.
- به دانشجویانی که بعد از تاریخ اعلام شده اقدام به ثبت درخواست یا ارائه‌ی مدارک نمایند، وام تعلّق نمی‌گیرد.
- تمامی وام‌ها در صورت تأمین اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان، قابل پرداخت می‌باشد.

شماره تماس‌ها:
- کارشناس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی: آقای اصلانی (۰۴۵۳۱۵۰۵۶۱۵)، کارشناس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی: آقای صادقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۵۴۷)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی: خانم نخستین (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۴۳)، کارشناس دانشکدۀ علوم: خانم حسنی‌سوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴)، کارشناس دانشکدۀ علوم اجتماعی: خانم حسنی‌سوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴)، کارشناس دانشکدۀ فنی و مهندسی: خانم دلگشا (۰۴۵۳۱۵۰۵۷۰۵)، کارشناس پردیس دانشگاهی سبلان نمین: خانم قدیری (۰۴۵۳۲۳۲۳۶۲۲)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی مشگین‌شهر: خانم میرزاده (۰۴۵۳۲۵۴۵۶۲۴)، کارشناس دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان: آقای عشایری (۰۴۵۳۲۷۱۵۶۷۴)، رئیس ادارۀ رفاه دانشجویی: آقای نعمت‌اللهی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۱).


CAPTCHA