مناسبت ها
ورود به سایت

اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه دوره دکتری بدون آزمون (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/23 - 12:06 | 
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان گرامی و آرزوی توفیق روزافزون در تمامی مراحل تحصیل در دوره دکتری، اسامی آن دسته از داوطلبان که موفق به کسب حد نصاب ۶۰ امتیاز  از مجموع امتیازات آموزشی، پژوهشی و مصاحبه شده اند، را به شرح ذیل اعلام می نماید. شایان ذکر است اسامی اعلام شده اولیه بوده و فقط، پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت و قطعیت می یابد:
ضمناً زمان ثبت نام در نیمه اول مهرماه بعد از تایید و ارسال اسامی از سازمان سنجش و آموزش کشور در سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.
ردیف کد متقاضی نام نام خانوادگی رشته تحصیلی رشته محل انتخابی
۱ ۶۲۶ متینه عبادی کسبخی روانشناسی عمومی ۱۸۴۵ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی/روان شناسی *-/روزانه
۲ ۶۳۲ سید محسن نعمتی روانشناسی عمومی ۱۸۴۵ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/روان شناسی/روان شناسی *-/روزانه
۳ ۶۸۸ نیما حسن زاده مدیریت ورزشی -مدیریت بازاریابی درورزش ۱۳۳۴ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/علوم ورزشی -مدیریت ورزشی/مدیریت ورزشی *-/روزانه
۴ ۶۸۹ میلاد پیران حمل ابادی تربیت بدنی وعلوم ورزشی -بیومکانیک ورزشی ۱۳۳۴ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/علوم ورزشی -مدیریت ورزشی/مدیریت ورزشی *-/روزانه
۵ ۶۹۰ مهدی فعال نذیری سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۱۴۷ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/ژئومورفولوژی/ژئومورفولوژی *-/روزانه
۶ ۶۹۱ وحیده ابراهیمی خراجو مدیریت بازرگانی -بازاریابی ۲۰۹۹ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت بازرگانی وراهبردی/مدیریت بازرگانی *مدیریت بازاریابی/روزانه
۷ ۶۹۲ نگین ظفری مهندسی عمران -مدیریت منابع اب ۳۷۲۶ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/فنی و مهندسی/مهندسی عمران -مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی/مهندسی عمران *مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی/روزانه
۸ ۶۹۳ علیرضا رهنما مهندسی برق -سیستم های قدرت ۳۵۲۹ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/فنی و مهندسی/مهندسی برق -قدرت/مهندسی برق *قدرت/روزانه
۹ ۶۹۴ الهه سلیمانی افسوران مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی ۳۹۸۶ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/فنی و مهندسی/مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی/مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی/روزانه
۱۰ ۶۹۵ رقیه شهبازی یاجلو علوم ومهندسی باغبانی -گیاهان دارویی ۴۵۷۱ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی و منابع طبیعی/علوم ومهندسی باغبانی/علوم ومهندسی باغبانی *فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی/روزانه
۱۱ ۶۹۶ حسین علی نیا بنگر مهندسی مکانیک بیوسیستم -انرژی های تجدیدپذیر ۴۵۳۰ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی و منابع طبیعی/مهندسی مکانیک بیوسیستم/مهندسی مکانیک بیوسیستم *انرژیهای تجدیدپذیر/روزانه
۱۲ ۶۹۸ سمیرا نعمت زاده کرکرق مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی -بازیافت ومدیریت پسماند ۴۵۵۲ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی و منابع طبیعی/مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی/مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی *مدیریت وتحلیل سامانه ها/روزانه
۱۳ ۶۹۹ سارا محمدی کله سرلو علوم وتکنولوژی بذر ۴۹۶۵ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی و منابع طبیعی/اگروتکنولوژی/اگروتکنولوژی *فیزیولوژی گیاهان زراعی/روزانه
۱۴ ۷۰۳ سمیرا مینایی مینا اباد بیوتکنولوژی کشاورزی ۵۰۴۴ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی و منابع طبیعی/بیوتکنولوژی کشاورزی/بیوتکنولوژی کشاورزی *-/روزانه
۱۵ ۷۰۴ ژیلا نظری رویندزق مهندسی تولیدوژنتیک گیاهی ۴۹۹۰ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی و منابع طبیعی/اگروتکنولوژی/اگروتکنولوژی *اکولوژی گیاهان زراعی/روزانه
۱۶ ۷۱۵ لیلی نباتی سوها مهندسی تولیدوژنتیک گیاهی ۵۰۲۶ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/کشاورزی و منابع طبیعی/اگروتکنولوژی -علوم علف های هرز/اگروتکنولوژی *علوم علف های هرز/روزانه
۱۷ ۷۲۰ فردین فروغی سوها مدیریت اموزشی ۱۷۵۶ - دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل/علوم انسانی/مدیریت اموزشی/مدیریت اموزشی *-/روزانه
 


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 9842 بار   |   دفعات چاپ: 255 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر