ورود به سایت

اطلاعیۀ تمدید ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

 | تاریخ ارسال: 1400/2/26 - 13:51 | 
به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند، مهلت ثبت‌نام وام‌های دانشجویی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ تمدید گردیده است. لذا دانشجویان می‌توانند تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ برای ثبت تقاضای وام به پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) مراجعه نمایند.

نکات مهم:
  1. طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویان تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی قانونی از اولویت دریافت وام برخوردارند.
  2. طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، اولویت استفاده از وام‌های دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کم‌بضاعت می‌باشد و شامل دانشجویان شاغل نمی‌شود.
  3. طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه‌پرداز شاغل پس از بهره‌مندی دانشجویان غیرشاغل (در صورت وجود اعتبار مازاد وام شهریه)، امکان‌پذیر است.
  4. تمامی وام‌ها در صورت تأمین اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان، قابل پرداخت می‌باشد.
ادارۀ رفاه دانشجویی


CAPTCHA