طرح پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی عنوان شایسته تقدیر را در جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری کسب کرد

 | تاریخ ارسال: 1399/11/4 - 12:36 | 
طرح پژوهشی دکتر محمدحسن یزدانی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری به عنوان اثر شایسته تقدیر شناخته شد و مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طرح پژوهشی دکتر محمدحسن یزدانی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی با عنوان «تحلیل اثرات فقر قابلیتی بر سلامت روانی در سکونتگاه های غیررسمی اردبیل» که با کارفرمایی دانشگاه محقق اردبیلی در محور سلامت شهری با مشارکت دکتر اصغر پاشازاده دانش آموخته دانشگاه محقق اردبیلی و دکتر فاطمه زادولی فارغ التحصیل دانشگاه تبریز در دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری مشترک بین شهرداری تهران و سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور به عنوان اثر شایسته تقدیر شناخته شده است.
در همین راستا به گفتگو با دکتر محمدحسن یزدانی در زمینه طرح پژوهشی منتخب وی پرداختیم.
دکتر محمدحسن یزدانی با بیان اینکه طرح کاربردی - نوع ۲، با عنوان «تحلیل اثرات فقر قابلیتی بر سلامت روانی در سکونتگاه­های غیررسمی اردبیل» بهمن ماه سال ۱۳۹۸  با حمایت مالی حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی تصویب و در خرداد ماه سالجاری با هزینه شش میلیون تومان به اتمام رسیده است، گفت: طرح  مذکور از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی بود و جامعه آماری تحقیق شهروندان بافت­ های شهری اردبیل بود که با تعداد حجم نمونه ۳۵۲ نفر انجام گرفت.
وی با بیان اینکه ابزار اندازه­ گیری این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که برای تعیین روائی محتوای سئوالات پرسشنامه از نظرات کارشناسی اساتید و متخصصان مرتبط با این موضوع در مورد محتوی آن استفاده شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمد، افزود: برای سنجش شاخص ­های فقر قابلیتی و سلامت روانی و رابطه بین آنها از نرم افزار SPSS (آزمون ­های مقایسه میانگین­ها/t و ضریب همبستگی پیرسون) و برای بررسی میزان اثرگذاری متغیرها و شناسایی مهمترین متغیرهای تاثیرگذار و همچنین سنجش میزان تبیین متغیر سلامت روانی از طریق متغیرهای فقر قابلیتی از مدل تحلیل ساختاری حداقل مربعات جزیی در قالب نرم افزار Smart- PLS و جهت رتبه ­بندی بافت­های شهری از مدل کوپراس استفاده شد.
یزدانی با بیان اینکه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، با هدف توسعه گفتمان علمی، تبادل اندیشه ‌ها، اشتراک دانش و انتقال تجارب موفق حوزه مدیریت شهری، جشنواره پژوهش و نوآوری را یازده دوره برگزار نموده است، ادامه داد: رویدادی که در طول بیش از یک دهه برگزاری، از سطح شهرداری تهران به سطح ملی و بین‌المللی ارتقا یافته و تلاش نموده است بستری به منظور هم ‌اندیشی جامعه علمی و دانشگاهی برای حل چالش‌ های شهری را فراهم آورد.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه دوازدهمین دوره این جشنواره به منظور بسترسازی تحقق رویکرد «تهران شهری برای همه» با محوریت تاب‌ آوری شهری به صورت مشترک همگام با هفتمین جشنواره پژوهش، آموزش و نوآوری مدیریت شهری و روستایی برگزار شد، خاطرنشان کرد: این رویداد با مشارکت نهادها، دانشگاه‌ ها، مراکز تحقیقات و نوآوری شهری، شرکت ‌های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، انجمن‌های علمی و با ایده بهره‌ برداری از آخرین تولیدات علمی و راهکارهای خلاقانه در حل چالش‌ های شهری برنامه‌ریزی شده است.
وی با بیان اینکه این جشنواره با هدف شناسایی و تبادل دستاوردهای علمی تجربی در حوزه مدیریت شهری، اشتراک گذاری دستاوردها، هم افزایی علمی از طریق ارتباط با اندیشمندان و نخبگان دانشگاهی و تقدیر از آنها در ۱۶ محور اصلی و یک محور ویژه (تاب آوری شهری) و فراخوان دریافت و داوری آثار در چهار دسته مقاله، کتاب، طرح پژوهشی و پایان­ نامه به صورت مجازی برگزار شد، گفت: نهایتاً ۱۰۰ اثر در سه دسته آثار برتر، آثار برگزیده و آثار شایسته تقدیر مورد پذیرش قرار گرفتند و به آنها لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی تعلق گرفت.
یزدانی با اشاره به نتایج طرح پژوهشی انجام شده، ادامه داد: روند شکل ­گیری دوگانگی و چندگانگی اقتصادی و فضایی در شهرها و مناطق عموماً به دنبال انقلاب صنعتی در اروپا و سپس شکل­ گیری جریان شبه مدرنیسم در کشورهای حاشیه ­ای شروع و به مرور تثبیت شد.
وی با بیان اینکه در ایران نیز از اوایل دهه­ سوم قرن بیستم این روند شروع شد که نهایتاً پیشی گرفتن روند سریع شهرنشینی از الزامات این رشد باعث ایجاد و تجمیع مشکلات متعدد از جمله فقر در شهرهای ایران شد، افزود: البته باید گفت که فقر یک موضوع قابلیتی است و قابلیتی دانستن موضوع فقر علاوه بر آنکه در رفع فقر از طریق اجرا و پیگیری سیاست ها و اقدامات معطوف به رشد قابلیت ­های فردی ارزش ابزاری برخوردار است، دارای ارزش ذاتی و نهادی نیز هست.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: ارزش ذاتی از آنرو است که برخورداری از سواد، آموزش، بهداشت، تغذیعه مناسب و سلامتی به خودی خود ارزشمندند و فرد دارای این قابلیت­ ها علاوه بر امکان کسب درآمد می­ تواند از داشتن سواد نیز لذت ببرد، لذتی که از مطالعه یک کتاب یا یک روزنامه حاصل می شود. همچنین دارای ارزش نهادی است؛ چراکه افراد برخوردار از قابلیت می­ توانند در اجتماع و فعالیت ­های اجتماعی بدون خجالت و با هویت ظاهر شوند و از این طریق شکاف اجتماعی و حاشیه ­نشینی اجتماعی کاسته شود.
یزدانی با بیان اینکه این امر به نوبه خود در رشد سرمایه اجتماعی موثر است، تصریح کرد: فقر قابلیتی نه تنها امکان کسب درآمد را محدود می­کند بلکه فرد در معرض سقوط و ناتوانی بیشتری خواهد بود و علاوه بر نداری، ترس از آینده نیز به مجموعه فقرا اضافه می شود. فقدان قابلیت­ها ممکن است موجب از دست رفتن همان درآمد و سرمایه اندک فقرا نیز بشود.
وی ادامه داد: از طرفی مسائل اقتصادی در تامین بهداشت روانی انسان ­ها نقش بسیار مهمی ایفا می­کند. جامعه با رفع فقر و محرومیت می­ تواند گامی بسیار بزرگ برای کاستن از بیماری های روانی و شکوفایی استعدادهای افراد بردارد. متأسفانه در دنیای صنعتی امروز بیماری ­های روانی به طور فزاینده ­ای در حال افزایش است و درمان بیماری ­های روانی پرهزینه بر بهره­ وری فرد، عملکرد شغلی، رفاه اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار است.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه سطح درآمد مناسب منجر به بهبود سلامت و سلامت روانی می ­شود، خاطرنشان کرد: افزایش درآمد، سلامت و طول عمر فقرا را افزایش خواهد داد، بنابراین توزیع مجدد درآمد از ثروتمندان به فقرا، میزان سلامت جمعیت را بهبود خواهد بخشید. از طرفی توانایی ­ها و قابلیت­ های جامعه بر بهداشت روانی آنها موثر می ­باشد.
یزدانی افزود: از طرفی فقر قابلیتی منجر به تخریب بیشتر سلامت روانی می­شود. افراد فقیر با از دست دادن قابلیت نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه به لحاظ روانی نیز دچار آسیب می­ شوند. سنگینی بار تورم و فقر ناشی از آن می­ تواند افراد را دچار افسردگی، پرخاشگری، اضطراب و مشکلات انطباقی نماید تا جایی که این مشکلات در شدیدترین حالت باعث بروز افکار خودکشی و حتی افکار دیگرکشی و پرخاشگری نسبت به همدیگر می ­شود.
وی گفت: در خصوص فقر قابلیتی و رابطه آن با سلامت روانی تحقیقی انجام نشده است و نوآوری این تحقیق رفع خلا علمی در حوزه این موضوع محسوب می­شود.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه سوق دادن تحقیقات اساتید دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان به بحث های ترکیبی و میان رشته ­ای از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: چالش های به وجود آمده در جهان به طور عام و کشور ما به طور خاص ناشی از یک متغیر نیست و متغیرهای متعددی در این امر دخیل اند و صرفا با مفاهیم یک رشته خاص و محض نمی ­شود آنها را حل کرد و نیاز به مشارکت رشته­ های متعدد برای رفع این مشکل است.
یزدانی ادامه داد: از این رو، نیاز است که اساتید دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان از رشته­ های مختلف علمی کمک گرفته و با متخصصان مختلف علوم دیگر همکاری داشته باشند. علاوه بر این، باید اساتید دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان مهارتهایشان را افزایش داده و تحقیقاتشان را در راستای رفع مشکلات جامعه انجام دهند.


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 297 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر