ورود به سایت

ارتقا علمی تعدادی از اساتید دانشکده علوم

 | تاریخ ارسال: 1399/9/23 - 10:53 | 
ارتقا علمی آقایان دکتر صدیف احدپور، دکتر کمال بهمن پور و دکتر عادل کاظمی از درجه دانشیاری به استادی و همچنین ارتقا علمی خانم دکتر فریبا محمودی و آقای دکتر غلامرضا احمدزاده را از درجه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.


CAPTCHA