ورود به سایت

اطلاعیۀ تمدید زمان صدور دفترچۀ اقساط دانشجویان مقطع دکتری ورودی ۱۳۹۲

 | تاریخ ارسال: 1399/9/18 - 16:20 | 
به اطلاع آن‌دسته از دانشجویان عزیز مقطع دکتری تخصصی ناپیوستۀ ورودی ۱۳۹۲ که از وام صندوق رفاه دانشجویان استفاده کرده‌‌اند و تاکنون اقدام به تعیین تکلیف بدهی و صدور دفترچۀ قسط نکرده‌اند، می‌رساند، به مناسبت روز دانشجو و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا، آخرین مهلت برای تعیین تکلیف بدهی، تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ تمدید شده است. لذا این‌دسته از دانشجویان تا پایان مهلت مقرر، از طریق تماس تلفنی با کارشناس رفاه دانشجویی دانشکدۀ خود نسبت به پرداخت ۱۰ درصد کل وام خود اقدام نمایند تا دفترچۀ اقساط الکترونیکی برای آنها صادر گردد. در غیر این‌صورت مطابق مقررات صندوق رفاه دانشجویان، مجموع بدهی ایشان از شرایط اقساط خارج و می‌بایست یکجا پرداخت گردد.
اداره رفاه دانشجویی


CAPTCHA