ورود به سایت

اطلاعیۀ تمدید ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹)

 | تاریخ ارسال: 1399/9/15 - 16:44 | 
اطلاعیۀ تمدید ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی (نیمسال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند، مهلت ثبت‌نام وام‌های دانشجویی تا تاریخ ۹۹/۱۰/۱۵ تمدید گردیده است. لذا دانشجویان می‌توانند تا تاریخ ۹۹/۱۰/۱۰ برای ثبت تقاضای وام به پورتال دانشجویی صندوق رفاه (bp.swf.ir) مراجعه نمایند.

نکات مهم:
۱- طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویان تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی قانونی از اولویت دریافت وام برخوردارند. لذا این‌دسته از دانشجویان معرفی‌نامه ارائه نمایند (ارسال تصویر معرفی‌نامه از طریق سیستم دانشجویی گلستان).
۲- طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، اولویت استفاده از وام‌های دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کم‌بضاعت می‌باشد و شامل دانشجویان شاغل نمی‌شود.
۳- طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه‌پرداز شاغل پس از بهره‌مندی دانشجویان غیرشاغل (در صورت وجود اعتبار مازاد وام شهریه)، امکان‌پذیر است.
۴- تمامی وام‌ها در صورت تأمین اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان، قابل پرداخت می‌باشد.


CAPTCHA