مناسبت ها
ورود به سایت

اسامی نهایی استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/8/26 - 11:18 | 


  ثبت‌نام پذیرفته شدگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۹
نام نام خانوادگی رشته تحصیلی کد رشته محل عنوان رشته محل انتخابی  
فرشید بختی زبان وادبیات فارسی ۱۰۰۴۰ علوم انسانی/زبان وادبیات فارسی/روزانه  
زهرا شهبازی شرفه جغرافیای طبیعی ۱۰۴۳۰ علوم انسانی/ ژئومورفولوژی نظری/روزانه  
سیده زهرا فاطمی جغرافیای طبیعی ۱۰۴۹۹ علوم انسانی/جغرافیاوبرنامه ریزی شهری/کاربری اراضی وممیزی املاک/روزانه  
فاطمه فرخی زبان وادبیات عربی ۱۰۸۸۴ علوم انسانی/ادبیات عربی/روزانه  
معصومه نوراللهی نوین زبان وادبیات عربی ۱۰۸۸۴ علوم انسانی/ادبیات عربی/روزانه  
شیوا صفری کریق زبان وادبیات عربی ۱۰۹۶۰ علوم انسانی/مترجمی زبان عربی روزانه  
ارزو حسین پور زبان وادبیات عربی ۱۰۹۶۰ علوم انسانی/مترجمی زبان عربی/روزانه  
سیده نیره جوادی قوزلو زبان وادبیات عربی ۱۰۹۶۰ علوم انسانی/مترجمی زبان عربی/روزانه  
فاطمه محمدزاده زبان وادبیات عربی ۱۰۹۶۰ علوم انسانی/مترجمی زبان عربی/روزانه  
زینب فتوحی علوم اقتصادی ۱۱۰۷۱ علوم انسانی/علوم اقتصادی/اقتصادنظری/روزانه  
فاطمه اکبری ورگه سران علوم ورزشی ۱۱۳۷۹ علوم انسانی/ فیزیولوژی ورزشی کاربردی/روزانه  
ایلار بیرار علوم ورزشی ۱۱۳۷۹ علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی ورزشی کاربردی/روزانه  
نسترن پیله ور صایب علوم ورزشی ۱۱۳۷۹ علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی ورزشی کاربردی/روزانه  
شادی فتحی علوم ورزشی ۱۱۳۷۹ علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی ورزشی کاربردی/روزانه  
حامد ابراهیم پور علوم ورزشی ۱۱۴۰۰ علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض/روزانه  
ابراهیم پیری علوم ورزشی ۱۱۴۰۰ علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض/روزانه  
نیلوفر رجایی قاسم قشلاقی علوم ورزشی ۱۱۴۰۰ علوم انسانی/فیزیولوژی ورزشی/فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض/روزانه  
سمیرا سلیمی علوم ورزشی ۱۱۵۹۶ علوم انسانی/مدیریت ورزشی/مدیریت بازاریابی درورزش/روزانه  
مسعود کمالی علوم ورزشی ۱۱۵۹۶ علوم انسانی/مدیریت ورزشی/مدیریت بازاریابی درورزش/روزانه  
حامد خیراللهی علوم ورزشی ۱۱۶۰۰ علوم انسانی/مدیریت ورزشی/مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی/روزانه  
میرباقر موسوی رویندزق تاریخ ۱۱۷۷۲ علوم انسانی/تاریخ/تاریخ ایران اسلامی/روزانه  
اسما پاشاپور تاریخ ۱۱۷۷۲ علوم انسانی/تاریخ/تاریخ ایران اسلامی/روزانه  
پیمان سهرابی اصل تاریخ ۱۱۷۷۲ علوم انسانی/تاریخ/تاریخ ایران اسلامی/روزانه  
میلاد نصرتی قشلاق محمدبیگ تاریخ ۱۱۷۷۲ علوم انسانی/تاریخ/تاریخ ایران اسلامی/روزانه  
شهلا کریمی تاریخ ۱۱۸۴۳ علوم انسانی/تاریخ/مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز/روزانه  
ارزو الماسی گویشام تاریخ ۱۱۸۴۳ علوم انسانی/تاریخ/مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز/روزانه  
معصومه بابانژاد ثمرین ادیان وعرفان ۱۲۷۱۲ علوم انسانی/عرفان اسلامی/روزانه  
رویا ازادی بریس ادیان وعرفان ۱۲۷۱۲ علوم انسانی/عرفان اسلامی/روزانه  
هاجر ابراهیمی قره تکان ادیان وعرفان ۱۲۷۱۲ علوم انسانی/عرفان اسلامی//روزانه  
زهرا اشرفی فر اموزش ابتدایی ۱۲۹۸۴ علوم انسانی/مدیریت اموزشی/روزانه  
فاطمه دهقانی علوم تربیتی -مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی ۱۲۹۸۴ علوم انسانی/مدیریت اموزشی/روزانه  
لیلا باهمت علوم تربیتی -مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی ۱۲۹۸۴ علوم انسانی/مدیریت اموزشی/روزانه  
پریا علمی جهان علوم تربیتی -مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی ۱۳۰۳۷ علوم انسانی/اموزش وبهسازی منابع انسانی/روزانه  
علی میرزایی گنجگاه اموزش ابتدایی ۱۳۰۷۲ علوم انسانی/تحقیقات اموزشی/روزانه  
مجتبی میرزاپورنیارق اموزش ابتدایی ۱۳۰۷۲ علوم انسانی/تحقیقات اموزشی/روزانه  
سینا موسوی اموزش زبان انگلیسی ۱۳۲۸۳ علوم انسانی/اموزش زبان انگلیسی/روزانه  
فاطمه امیریان بودالالو اموزش زبان انگلیسی ۱۳۲۸۳ علوم انسانی/اموزش زبان انگلیسی/روزانه  
مریم حکیمی اصل اموزش زبان انگلیسی ۱۳۲۸۳ علوم انسانی/اموزش زبان انگلیسی/روزانه
رقیه لطفی بنه لر اموزش زبان انگلیسی ۱۳۲۸۳ علوم انسانی/اموزش زبان انگلیسی/روزانه
یگانه حیدری امینجان مترجمی زبان انگلیسی ۱۳۲۸۳ علوم انسانی/اموزش زبان انگلیسی/روزانه
سعیده ساسانیان مدیریت جهانگردی ۱۳۵۱۷ علوم انسانی/مدیریت جهانگردی/برنامه ریزی توسعه جهانگردی/روزانه
سما باباشی باستان شناسی ۱۴۱۳۳ علوم انسانی/باستان شناسی/پیش ازتاریخ ایران/روزانه
مژگان اکبری باستان شناسی ۱۴۱۳۳ علوم انسانی/باستان شناسی/پیش ازتاریخ ایران/روزانه
زهرا خیاوی باستان شناسی ۱۴۱۵۷ علوم انسانی/باستان شناسی/تمدن وفرهنگ اسلامی ایران وسرزمین های دیگر/روزانه
متینه رستمی پور باستان شناسی ۱۴۱۵۷ علوم انسانی/باستان شناسی/تمدن وفرهنگ اسلامی ایران وسرزمین های دیگر/روزانه
زهره فرج زاده روانشناسی ۱۴۲۲۴ علوم انسانی/روان شناسی عمومی/روزانه
ابوبکر رحیمی روانشناسی ۱۴۲۲۴ علوم انسانی/روان شناسی عمومی/روزانه
الهه پارسی روانشناسی ۱۴۲۲۴ علوم انسانی/روان شناسی عمومی/روزانه
علی سلمانی قورتلو روانشناسی ۱۴۳۶۷ علوم انسانی/روان شناسی بالینی/روزانه
فاطمه خوران روانشناسی ۱۴۳۶۷ علوم انسانی/روان شناسی بالینی/روزانه
پردیس نیک مهر روانشناسی ۱۴۳۶۷ علوم انسانی/روان شناسی بالینی/روزانه
سارا علیانسب روانشناسی ۱۴۳۶۷ علوم انسانی/روان شناسی بالینی/روزانه
حسین اشیانی روانشناسی عمومی ۱۴۳۶۷ علوم انسانی/روان شناسی بالینی/روزانه
علی ترکاشوند روانشناسی ۱۴۴۲۲ علوم انسانی/روان شناسی واموزش کودکان استثنایی/روزانه
امیرحسین صادقی ماشک روانشناسی ۱۴۴۲۲ علوم انسانی/روان شناسی واموزش کودکان استثنایی/روزانه
هانیه برنجی زاده روانشناسی ۱۴۴۲۲ علوم انسانی/روان شناسی واموزش کودکان استثنایی/روزانه
مهسا شکری اموزش ابتدایی ۱۴۴۵۶ علوم انسانی/روان شناسی تربیتی/روزانه
ابوالفضل جواهری مغانلو علوم تربیتی -مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی ۱۴۴۵۶ علوم انسانی/روان شناسی تربیتی/روزانه
مهسا نامور مدیریت بازرگانی ۱۴۹۰۴ علوم انسانی/مدیریت بازرگانی/بازاریابی/روزانه
سولماز عباسیان جید مدیریت بازرگانی ۱۴۹۰۴ علوم انسانی/مدیریت بازرگانی/بازاریابی/روزانه
مجید عظیمی مدیریت بازرگانی ۱۴۹۰۴ علوم انسانی/مدیریت بازرگانی/بازاریابی/روزانه
میرامیر فروزان مدیریت بازرگانی ۱۴۹۴۸ علوم انسانی/مدیریت بازرگانی/کارافرینی/روزانه
مهسا سعادت نیا نیاری مدیریت بازرگانی ۱۴۹۴۸ علوم انسانی/مدیریت بازرگانی/کارافرینی/روزانه
زهرا خادمی استانه اموزش ابتدایی ۱۵۹۷۸ علوم انسانی/مشاوره/مشاوره مدرسه/روزانه
زینب امینی خناوندی اموزش ابتدایی ۱۵۹۹۹ علوم انسانی/مشاوره/مشاوره خانواده/روزانه
سبیکه مهرایین روانشناسی ۱۵۹۹۹ علوم انسانی/مشاوره/مشاوره خانواده/روزانه
علی همتی مشاوره ۱۵۹۹۹ علوم انسانی/مشاوره/مشاوره خانواده/روزانه
فطمه جمشیددوست مشاوره ۱۶۰۰۵ علوم انسانی/مشاوره/مشاوره توانبخشی/روزانه
سیده زهرا سیدابراهیمی زمین شناسی ۱۶۵۵۹ علوم پایه/علوم زمین/زمین شناسی اقتصادی/روزانه
خدیجه پورنعمتی شیمی کاربردی ۱۶۸۶۹ علوم پایه/شیمی/شیمی فیزیک/روزانه
سولماز محبوب محمود زیست شناسی -عمومی ۱۷۹۹۲ علوم پایه/زیست شناسی سلولی ومولکولی/روزانه
لیلا تقی زاده مومن زیست شناسی سلولی ومولکولی ۱۷۹۹۲ علوم پایه/زیست شناسی سلولی ومولکولی/روزانه
سمن روشن چشم زیست شناسی -علوم گیاهی ۱۷۹۹۲ علوم پایه/زیست شناسی سلولی ومولکولی/روزانه
پویا سلیمی فر امار ۱۸۲۶۹ علوم پایه/امارریاضی/روزانه
مینا دخت شهباز زیست شناسی -علوم گیاهی ۱۹۰۰۷ علوم پایه/زیست شناسی گیاهی/فیزیولوژی/روزانه
سهیلا عالی پور الوچه زیست شناسی -علوم گیاهی ۱۹۰۰۷ علوم پایه/زیست شناسی گیاهی/فیزیولوژی/روزانه
فاطمه اصغری گلیزه زیست شناسی -عمومی ۱۹۱۱۸ علوم پایه/زیست شناسی جانوری/فیزیولوژی/روزانه
پریسا زارع رسولی مهندسی برق -الکترونیک ۱۹۳۷۳ فنی ومهندسی/مهندسی برق/افزاره های میکروونانوالکترونیک/روزانه
اصغر رجعتی نوجه ده مهندسی شیمی ۲۰۵۳۳ فنی ومهندسی/مهندسی شیمی/طراحی فرایند/روزانه
علی سلیم نژاد مهندسی مکانیک ۲۲۰۸۵ فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک/طراحی کاربردی/روزانه
الهه رنجبرپورنیاری مهندسی مکانیک ۲۲۲۳۷ فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک/تبدیل انرژی/روزانه
کامیاب خدایاری مصطفالو مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ۲۳۰۳۴ فنی ومهندسی/مهندسی کامپیوتر/معماری سیستم های کامپیوتری/روزانه
مهسا صمدنژاد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ۲۳۰۳۴ فنی ومهندسی/مهندسی کامپیوتر/معماری سیستم های کامپیوتری/روزانه
وحیده مرادزاده مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری ۲۳۷۱۴ کشاورزی/علوم ومهندسی ابخیز/حفاظت اب وخاک/روزانه
محمدرضا کهن علوم ومهندسی اب ۲۳۸۵۱ کشاورزی/علوم ومهندسی اب/ابیاری وزهکشی/روزانه
عباس سلیمانزاده شکراب علوم ومهندسی اب ۲۳۹۴۶ کشاورزی/علوم ومهندسی اب/منابع اب/روزانه
زهرا حاجی اسداله بزاز مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات ۲۴۰۱۰ کشاورزی/ژنتیک وبه نژادی گیاهی/روزانه
اصغر قاسمی خلفلو مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی ۲۴۳۴۳ کشاورزی/علوم ومهندسی باغبانی/درختان میوه/روزانه
حامد صمدی خادم مهندسی کشاورزی -علوم دامی ۲۴۹۲۵ کشاورزی/علوم دامی/تغذیه طیور/روزانه
بنفشه بردبارلمر علوم ومهندسی صنایع غذایی /کشاورزی / ۲۵۲۰۰ کشاورزی/علوم ومهندسی صنایع غذایی/فناوری موادغذایی/روزانه
افسانه ساحلی مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی ۲۵۳۳۰ کشاورزی/بیماری شناسی گیاهی/روزانه
فاطمه جودی ساری قیه مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی / ۲۵۴۵۸ کشاورزی/مهندسی مکانیک بیوسیستم/طراحی وساخت/روزانه
ابوالفضل بزرگی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ۲۵۴۸۲ کشاورزی/مهندسی مکانیک بیوسیستم/انرژی های تجدیدپذیر/روزانه
یوسف یوسف زاده مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ۲۵۵۵۰ کشاورزی/مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی/مدیریت وتحلیل سامانه ها/روزانه
پریوش نظامی مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات ۲۵۵۹۸ کشاورزی/بیوتکنولوژی کشاورزی/روزانه
سپیده ملک پور مهندسی معماری ۲۵۸۱۴ هنر/مهندسی معماری/روزانه
زهرا ارویش مهندسی معماری ۲۵۸۱۴ هنر/مهندسی معماری/روزانه
سیده معصومه مرتضوی مهندسی معماری ۲۵۸۱۴ هنر/مهندسی معماری/روزانه


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 3028 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر