ورود به سایت

پرسش‌های متداول اداره خوابگاه‌های دانشجویی پرسش‌های متداول اداره خوابگاه‌های دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/19 - 10:20 | 
۱- در هنگام اتمام تحصیل تسویه حساب خوابگاه را چگونه انجام دهیم؟
پس از اتمام تحصیل برای تسویه حساب با شماره های بخش ۰۴۵۳۱۵۰۵۰۴۴ برادران و ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۰ بخش خواهران و یا ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۵۸ مسئول انفورماتیک تماس بگیرید.

۲- چگونه درسیستم گلستان درخواست خوابگاه  بدهیم؟
با مراجعه به میز خدمات الکترونیکی مدیریت دانشجویی مطالعه اطلاعیه راهنمای درخواست خوابگاه .

۳- اگر در ترم جاری یا در ترمهای قبل اضافه واریز داشته باشیم چگونه برای عودت آن اقدام کنیم ؟
با شماره ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۵۸ آقای اجارودی مسئول انفورماتیک معاونت دانشجویی تماس بگیرید.

۴- نحوه واریز هزینه خوابگاه به چه صورتی است؟
با مراجعه به میز خدمات الکترونیکی مدیریت دانشجویی ومطالعه نحوه پرداخت اجاره بهای دولتی و یا پردیس.

۵- نحوه جبران خسارت وارده در ترم جاری و ترم قبل چگونه انجام می شود؟
ورود به سیستم گلستان دانشجویی و انتخاب منوی خوابگاه - تسویه و حساب - پرداخت الکترونیکی هزینه خوابگاه و انتخاب خسارت وارده در دلیل پرداخت

۶- اطلاعیه های خوابگاه کجا بارگذاری می شود؟
تمامی اطلاعیه های خوابگاه در میز خدمات الکترونیکی مدیریت دانشجویی بارگذاری شده است و قابل استفاده می باشد.


CAPTCHA