ورود به سایت

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی در خصوص اتمام سنوات تحصیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/30 - 10:39 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع آن‌دسته از دانشجویانی که از وام دانشجویی استفاده کرده‌اند، می‌رساند که پس از اتمام سنوات تحصیلی خود (کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصصی ناپیوسته: ۸ نیمسال، کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی‌ارشد ناپیوسته: ۴ نیمسال)، برای تعیین تکلیف بدهی خود با کارشناس رفاه دانشجویی مستقر در دانشکدۀ خود، تماس حاصل نمایند. در غیر این‌صورت دفترچۀ اقساط تک‌برگی توسط صندوق رفاه دانشجویان صادر شده و مجبور به پرداخت کل بدهی خود خواهند بود.
ادارۀ رفاه دانشجویی


CAPTCHA