ورود به سایت

راهنمای تصویری برای درخواست حضور اختیاری در دانشگاه با تایید و هماهنگی اساتید مربوطه به منظور انجام فعالیت های علمی و پژوهشی ضروری

 | تاریخ ارسال: 1399/3/12 - 14:39 | 
راهنمای تصویری برای درخواست حضور اختیاری در دانشگاه با تایید و هماهنگی اساتید مربوطه به منظور انجام فعالیت های علمی و پژوهشی ضروری (پایان نامه، رفع اشکال و ....) و استفاده از خوابگاه از ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

 لینک دانلود


CAPTCHA