ورود به سایت

اطلاعیۀ ادارۀ رفاه دانشجویی در خصوص نحوۀ ارسال مدارک وام‌های دانشجویی (جدید)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۸ - 14:33 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع می‌رساند، دانشجویانی که درخواست وام خود را از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه (http://bp.swf.ir) ثبت کرده‌اند و یا در حال ثبت کردن هستند، برای ارسال تصویر مدارک وام درخواستی خود، بعد از هماهنگی تلفنی با کارشناس رفاه دانشجویی مستقر در دانشکدۀ خود، طبق فلوچارت ذیل اقدام نمایند (راهنمای گام به گام تصویری) تا بعد از اعلام مراجع ذیربط در خصوص چگونگی وضعیت شیوع ویروس کرونا و حضور دانشجویان در دانشگاه، اصل مدارک را به کارشناس مربوطه تحویل دهند.
 

شماره تماس‌ها:
کارشناس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی: آقای اصلانی (۰۴۵۳۱۵۰۵۶۱۵)، کارشناس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی: خانم رضایی (۰۴۵۳۱۵۰۵۵۸۰)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی: خانم نخستین (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۴۳)، کارشناس دانشکدۀ علوم: خانم حسنی‌شوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴)، کارشناس دانشکدۀ فنی و مهندسی: آقای عزیززاده (۰۴۵۳۱۵۰۵۷۰۵)، کارشناس دانشکده مشگین شهر: خانم میرزاده (۰۴۵۳۲۵۴۵۶۲۴)، کارشناس دانشکده نمین: خانم قدیری (۰۴۵۳۲۳۲۳۶۲۲)، کارشناس دانشکده مغان: آقای عشایری (۰۴۵۳۲۷۱۵۶۷۴)، رئیس ادارۀ رفاه دانشجویی: آقای نعمت‌اللهی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۱).
 


CAPTCHA