ورود به سایت

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی برای نیمسال دوّم سال‌تحصیلی ۹۹-۹۸

 | تاریخ ارسال: 1398/11/14 - 09:01 | 
به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی دریافت وام‌های دانشجویی می‌رساند، ثبت‌نام وام‌های دانشجویی روزانه و نوبت دوّم (شهریه‌پرداز) از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس (bp.swf.ir) آغاز می‌گردد. با عنایت به بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت هر گونه تسهیلات دانشجویی منوط به ثبت‌نام اوّلیه دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه است. لذا تمامی متقاضیان دریافت وام باید نسبت به ثبت اطلاعات فردی (دانشجویان ورودی جدید) (مراحل درخواست وام برای اولین بار) و ثبت درخواست نوع وام (دانلود فرم های وام های دانشجویی) در پورتال مذکور اقدام نمایند.
مدارک لازم برای انواع وام‌های دانشجویی به شرح ذیل به کارشناسان رفاه دانشجویی مستقر در دانشکده‌ها تحویل داده شود:
  • وام ضروری: برای تمامی مشمولان طبق قانون صندوق رفاه دانشجویان با ارایۀ فاکتور و فرم درخواست وام.
  • وام مسکن: ارائه‌ی کد رهگیری اجاره‌نامه و برای وام ودیعۀ مسکن ارائه‌ی مدارک ازدواج.
  • وام ازدواج: کپی صفحات ۱، ۲ و ۳ سند ازدواج و صفحات ۱ و ۲ شناسنامه خود و همسر.
  • وام ضروری ویژۀ دکتری (روزانه): دانشجویانی که تاکنون استفاه نکرده‌اند با ارائه‌ی فاکتور و فرم درخواست وام.
  • وام ویژۀ دکتری: فرم شمارۀ ۲ ویژه دکتری برای شش ماه بهار و تابستان.
  • وام زیارت عتبات عالیات: دانشجویان متقاضی از طریق ستاد عتبات، معرفی‌نامۀ ستاد عتبات دانشگاهیان، فرم ثبت تقاضای ممهور به مهر معاونت دانشجویی و ستاد عتبات، کپی صفحۀ مشخصات و صفحۀ ممهور به خروج از کشور در گذرنامه. دانشجویانی که به صورت آزاد مشرف می‌شوند، ارائه‌ی کپی صفحۀ مشخصات و صفحۀ ممهور به مهر خروج از کشور گذرنامه.
  • وام بنیاد علوی: ارائه‌ی فرم درخواست، تعهد محضری (دانشجویانی که برای اوّلین بار درخواست وام می‌کنند).
ردیف
نوع وام شروع زمان ثبت درخواست پایان زمان ثبت درخواست
بنیاد علوی ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
وام تحصیلی، شهریه، ضروری ،زیارت، ازدواج، مسکن، ودیعه مسکن ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
وام ضروری ویژۀ دکتری ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
وام تحصیلی ویژۀ دکتری بانک توسعه تعاون ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
وام تحصیلی ویژۀ دکتری صندوق رفاه ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
نکات مهم:
  1. طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، اولویت استفاده از وام‌های دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کم‌بضاعت می‌باشد و شامل دانشجویان شاغل نمی‌گردد. لذا دانشجویان تحت پوشش کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی معرفی‌نامه ارائه نمایند.
  2. به دانشجویانی که قبل یا بعد از تاریخ اعلام شده اقدام به ثبت درخواست یا ارائه‌ی مدارک نمایند، وام تعلّق نمی‌گیرد.
  3. تمامی وام‌ها در صورت تامین اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان، قابل پرداخت می‌باشد.
  ادارۀ رفاه دانشجویی
  ۹۸/۱۱/۱۴
 

 


CAPTCHA