ورود به سایت

برگزاری مسابقه استانی UCC 2019 به میزبانی انجمن علمی علوم کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: 1398/10/11 - 10:29 | 
ششمین دوره برنامه نویسی استان اردبیل در آذر ماه 1398 در دانشکدۀ علوم پایه تحت عنوان UCC 2019 (U.M.A Copa Code) برگزار گردید. این دوره از مسابقات با حضور بیش از 15 تیم از دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل و... برگزار شد که زبان های برنامه نویسی برای این رقابت عبارت بودند از C, C#, C++, Python, Java.
تیم های شرکت کننده متشکّل از 1 الی 3 دانشجو بودند که ابزارهای کامپیوتری Code Blocks, Microsoft Visual Studio, IntelliJ IDEA, Microsoft Visual Code, Pycharm در اختیار هریک قرار می گرفت.
آقای پویا داننده مسئولیت دبیر اجرایی و آقای علیرضا خدایی سرپرستی اجرایی مسابقه را همراه با کادر اجرایی ایشان متشکل از آقایان سینا نخستین ، یونس محمد نژاد ، علی اسدی و بانوان افسانه محرمی ، ثنا شیخ قاسمی ، سما شریفی، ساناز تکریم ، ساناز محمد زاده بر عهده داشتند و در این رقابت 11 سوال با سطوح متفاوت در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت که دبیری فنّی و داوری علمی این رقابت بر عهده جناب آقای نوید عباپور بود و کادر فنّی ایشان را آقایان رسول محبوب و مهدی قلعه نویی و بانوان بهاره قانع و مطهره منصوری تشکیل می دادند همچنین مجری گری مراسم افتاحیه و اختتامیه بر عهده سرکار خانم فائزه نظری و عکاسی مسابقه بر عهده آقای مهدی اجارودی بود.
تیم های برتر این مسابقه:
تیم اوّل:(System Failure) آقای مهدی درویش – خانم مهسا پور امینی
تیم دوّم:(Cool Name Pending) آقای امیر حسین اسمعیل زاده – آقای میثاق سیف بابلانی، آقای امیر سیفی
تیم سوّم:(Not Found) آقای امیر بکایی – آقای مهدی پورحاجی
اوّلین تیم شگفتی ساز:(Win Coders) آقای محمّد رضا خدایی، آقای محمّد آشکاری
دوّمین تیم شگفتی ساز:(Lord Programming) آقای محمّد علی بزازی

CAPTCHA