شرکت معجزه سبز پردیسان گستر راشا

 | تاریخ ارسال: 1398/9/25 - 12:36 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل :  : اکبر پاداش
تاریخ جذب : 98/07/23

عنوان ایده : پرورش جلبک اسپیرولینا و تولید محصولات حاصل  از آن
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :CAPTCHA