رویداد های مهم
ورود به سایت

طراحی و ساخت ماسک هیپوکسی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 11:06 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

 
مدیر عامل : نادر علیجان پور
تاریخ جذب : 98/08/20

عنوان ایده : طراحی و ساخت ماسک هیپوکسی برای شبیه سازی هوا در ارتفاعات مختلف
وصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :


CAPTCHA