هسته طراحی و ساخت کفپوش چند منظوره هوشمند ورزشی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 11:06 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : معرفت سیاه کوهیان
تاریخ جذب : 98/08/20

عنوان ایده : طراحی و ساخت کفپوش چند منظوره هوشمند ورزشی
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :


CAPTCHA