شرکت سود گستر آذربایجان

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 11:06 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل :  فرزاد نوبخت
تاریخ جذب :  98/07/30

عنوان ایده : استارت فیت
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :


CAPTCHA