هسته طراحی و ساخت دستگاه هوشمند اسپیرومتر پرتابل

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:53 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : حجت فلاح
تاریخ جذب : 98/05/09

عنوان ایده :طراحی و ساخت دستگاه هوشمند اسپیرومتر پرتابل
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :
CAPTCHA