شرکت رهپویان افق آینده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:51 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : عارف حبوبی
تاریخ جذب :98/04/25

عنوان ایده :  کاشت محصول گلخانه ای فیسالس برای اولین بار در استان
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :


CAPTCHA