هسته تولید دستگاه هیدروسیرکولاتور

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 23:37 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : سالار عباسوند
تاریخ جذب :98/03/23

عنوان ایده : تولید دستگاه هیدروسیرکولاتور خنک کننده و کنترل مصرف آب در مبردهای آزمایشگاهی
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA