هسته سامانه رزرواسیون سالن های آرایشی بیوتا

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 23:37 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : بابک نوری مقدم
تاریخ جذب :  98/04/15
عنوان ایده : سامانه رزرواسیون سالن های آرایشی بیوتا
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA