شرکت پاک برق گستر سبلان

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 23:37 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : مهدی بهاری
تاریخ جذب :  98/04/10

عنوان ایده : طراحی و ساخت آبگرمکن خورشیدی مجهز به نانو کامپوزیت های مواد تغییر فاز دهنده
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA