شرکت آمار پردازان سبلان

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 22:09 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : علی تنکسار میرک
تاریخ جذب : 98/04/10

عنوان ایده : بانک اطلاعاتی و آنالیز آماری
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA