هسته طراحی و ساخت راکتور پلاسما

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 22:08 | 
مدیر عامل : دکتر هادی غایبی
تاریخ جذب : 97/08/13

عنوان ایده : طراحی و ساخت راکتور پلاسما جهت تصفیه آلاینده های موجود در هوا
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA