شرکت مدیریت ارتباط داده شارک

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 22:08 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : عزیز روشنیان فرد
تاریخ جذب : 97/04/03

عنوان ایده : پلتفرم نرم افزاری پرداخت آنلاین پول
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA