شرکت گسترش الکترونیک پویا طب

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 22:08 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : دکتر محمد قیامی
تاریخ جذب : 97/06/26

عنوان ایده : طراحی و ساخت دستگاه قطع بافت زاید بدن با استفاده از امواج الکترو مغناطیس
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA