شرکت آذین مروارید اردبیل

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 22:19 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : لیلا دانش مقدم
تاریخ جذب :97/05/09

عنوان ایده :  انتقال ژن چندقلوزایی Fecb  به گوسفند نژاد مغانی
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA