فناوران آرتا مواد نوین پژوه

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 22:19 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : مهدی شاهدی اصل 
تاریخ جذب : 97/04/24

عنوان ایده : طراحی و ساخت نمونه های کامپوزیتی با خواص بهبود یافته به روش فرآوری پودر با بهره گیری از فناوری نانو
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA