هسته ی تکثیر نهال رد کارنت

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 22:19 | 
مدیر عامل : سهیلا صمدی
تاریخ جذب : 97/04/16

عنوان ایده : تکثیر و تولید نهال غیر بومی رد کارنت
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA