شرکت سبز کاشانه مهتاب مدرن

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 22:19 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : مهرداد مرادی
تاریخ جذب :98/04/15

عنوان ایده : ساماندهی و ارائه خدمات آنلاین در حوزه کارگران ساختمان و فضای سبز 
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA