شرکت جاوید صنعت سایه گستر

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 21:30 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : جاوید پر سیاوش 
تاریخ جذب : 97/01/21

عنوان ایده : دستگاه تصویه آب هوشمند با صرفه جویی 70 درصدی در مصرف آب 
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA