شرکت ممتاز الوان سبلان

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 20:25 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : رحیم رحیمی مجنده 
تاریخ جذب : 95/10/15

عنوان ایده : تولید رنگ ترک برجسته 
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر : 


CAPTCHA