شرکت زیست بنیان انرژی گستر

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 20:31 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : دکتر بهمن نجفی 
تاریخ جذب : 95/10/20

عنوان ایده : استفاده از از پسماند های گاوداری ها و زباله های آلی برای تولید سوخت بیو گاز 
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA