شرکت نگین فناور جوانان سبلان

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 13:00 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

میدر عامل : آقای پرویز گلعلی زاده 
تاریخ جذب :95/09/29

عنوان ایده : دستگاه بتن ساز سریع با قابلیت برداشت مواد اولیه از محل دبو ، اختلال سریع  و حمل آن 
توصیف ایده : 
​وضعیت :

تصاویر :


CAPTCHA