شرکت کاوش بنیان انس

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 13:00 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

به مدیریت : دکتر سید مهدی رضوی 
تاریخ جذب : 94/01/30

عنوان ایده : حبه های پایین آورنده قند خون با فرآوری گیاهان دارویی 
توصیف ایده : 
​وضعیت :

تصاویر :


CAPTCHA