شرکت آریا طب خلاء

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 12:55 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 
مدیر عامل : مهندس فرهاد احمدوند 
تاریخ جذب : 94/09/04

عنوان ایده : دستگاه وکیوم تراپی 
توصیف ایده : 
وضعیت : 

تصاویر :

 CAPTCHA