شرکت سان نور سناء

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 12:43 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : خانم مهدیه ارسی 
تاریخ جذب : 96/06/03

عنوان ایده : بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های روشنایی 
توصیف ایده : 
وضعیت :


تصاویر :


CAPTCHA