شرکت آرتا سبز سازان سبلان

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 12:38 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : خانم سارا قهرمان زاده 
تاریخ جذب : 96/10/03

عنوان ایده :تکثیر و تولید گونه خاصی از گا سرخ (گیاه ملی ایران)
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :


CAPTCHA