شرکت مکاسیس

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 12:10 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

به مدیریت : دکتر فرهاد صادق مقانلو 

ایده: طراحی و توسعه دانشگاه مجازی فراگیر و سهلا الوصول جهت ارتقای کیفیت آموزشی و ایجاد حلقه واسط بین صنعت و دانشگاه  


CAPTCHA