ورود به سایت

رزرو و دریافت غذا برای دانشجویان در رستوران آزاد (تاک)

 | تاریخ ارسال: 1397/10/13 - 09:00 | 
دانشجویان عزیز توجه فرمایید:
 باعنایت به راه اندازی رستوران تاک ( تنوع ، انتخاب ، کیفیت )در دانشگاه لازم است جهت بهره مندی از خدمات آن، به موارد زیر توجه کافی مبذول شود.
به منظور استفاده از خدمات رستوران تاک دانشگاه ، در زمان رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه نسبت به انتخاب غذای نوع ۳ (با نام رستوران تاک) و سلف ۲ اقدام شود . (در غیر این صورت رزرو بلااثر خواهد بود)
هردانشجو می تواند فقط از یک غذاخوری (دانشجویی یا تاک) برای رزرو غذا در یک وعده ، استفاده نماید ، لذا در زمان رزرو غذا با مطالعه برنامه های غذایی هر دو غذاخوری ، این مورد را مد نظر قرار دهید.
برای رزرو غذا در رستوران تاک نیازی به افزایش اعتبار نمی باشد و رزرو آن بدون کسر مبلغ از اعتبار در اتوماسیون تغذیه خواهد بود.
یارانه پرداختی توسط دانشگاه برای هر وعده ناهار در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به ازای هر پرس ۸۰۰۰۰ ریال می باشد که بعد از تایید و ثبت  استفاده دانشجو از غذای ارایه شده در رستوران تاک در سیستم اتوماسیون تغذیه، توسط اداره تغذیه در وجه رستوران پرداخت خواهد شد.
نظر به اینکه مابقی بهای غذای خریداری شده در رستوران تاک، بعد از کسر مبلغ یارانه (۸۰۰۰۰ ریال) توسط خود دانشجو به صورت نقدی در رستوران تاک پرداخت خواهد لذا توجه به نرخ غذاها ی ارایه شده ضروری می باشد.
مبلغ یارانه به غذاهای اصلی (غذاهای موجود در برنامه غذایی یارانه ایی رستوران تاک) تعلق خواهد گرفت .
در ازای ارایه یک پرس غذا ، فقط یک کارت باید رزرو شود ، لذا از درخواست کشیدن دو کارت یا بیشتر ، برای دریافت یک پرس غذا جدا خودداری شود.
با توجه به عدم امکان انتخاب نوع غذا در زمان رزرو غذا در این رستوران، در هر وعده ناهار حداکثر ۴ نوع غذای یارانه ایی در این رستوران ارایه خواهد شد (طبق برنامه غذایی)، لذا در صورت تمام شدن هر کدام از ۴ نوع، نوع بعدی جایگزین خواهد شد.
وعده هایی که رزرو شده ولی مورد استفاده قرار نگرفته باشد (غذاهای نخورده)، در هر دو رستوران تاک و دانشجویی شامل جریمه خواهد شد.
توجه:
رزرو و دریافت غذا در رستوران تاک و متعاقب آن، پرداخت یارانه به این رستوران توسط دانشگاه منوط به پرداخت مابقی بهای غذای رزرو شده توسط خود دانشجو می باشد. لذا در شرایط غیر از این (مانند ارایه دو یا سه کارت رزرو شده جهت دریافت یک پرس غذا) تخلف محسوب شده و ضمن لغو پرداخت یارانه در رستوران تاک به این دانشجویان، طبق آیین نامه موجود با ایشان رفتار خواهد شد، لذا خواهشمند است از طرح چنین درخواستهایی جداً خودداری شود، همچنین لازم به یادآوری می باشد که پرداخت یارانه برای فست فودها  مقدور نمی باشد، لذا از سفارش این نوع غذاها مانند پیتزا و ساندویچ با شرایط استفاده از یارانه در این رستوران خودداری شود.


CAPTCHA