ورود به سایت

نگاه کلی به دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه

شرح وظایف دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه 

 • برقراری ارتباط سازنده با اعضای خانواده
 • شیوه‌های برخورد مناسب با مسائل و مشکلات خاص دوران جوانی و دانشجویی
 • کمک به افزایش همدلی والدین
 • بهره‌گیری از مشارکت فکری اولیاء در تصمیم‌گیری‌های مرتبط در راستای تدارک برنامه‌های حساب شده حمایتی
 • ارتباط گرم با والدین و انتقال اطلاعات به والدین در جهت کمک بهتر
 • پیوند میان خانه و دانشگاه
 • آشنایی والدین با امکانات موجود دانشگاه و خوابگاه و بخشهای اداری و آموزشی و مقررات آموزشی دانشگاه
 • مشارکت بر اساس تخصص اولیاء
 • نیاز سنجی از والدین، بنابر اصل دوطرفه و دوسویه بودن ارتباط
 • بالا بردن سطح ارتباط بین دانشگاه و خانواده و دانشجویان 
 • کمک به افزایش پشتیبانی والدین از دانشجویان به منظور سازگاری بهتر آنان با شرایط تحصیل در دانشگاه، زندگی در خوابگاه‌های دانشجویی و پیشگیری از آسیب‌های روانی–اجتماعی است.
 • ایجاد ارتباط و شناخت متقابل میان دانشگاه، دانشجویان و اولیای آنان.
 • ایجاد کانال ارتباطی دانشگاه با والدین به منظور اطلاع رسانی بحران‌ها، شرایط اضطراری و استرس‌های زندگی دانشجوئی 

  CAPTCHA