EN | AR | AZ |

اعضا - سید سعید راثی نظامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سید سعید راثی نظامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
1- دکتری مهندسی عمران-محیط زیست- دانشگاه تهران، 1392
2- کارشناسی ارشد عمران-محیط زیست-دانشگاه تهران، 1385
3- کارشناسی عمران-عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران، 1383
:: ::