اعضا - شمیم یوسفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر شمیم یوسفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
شبکه ­های کامپیوتری، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، امنیت شبکه­ های کامپیوتری، یادگیری ماشین، رمزنگاری، الگوریتم­ های تکاملی.
:: ::