EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - وکیل حیدری ساربان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر وکیل حیدری ساربان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

 -سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی -

توانمندسازی و توسعه روستایی -

گردشگری و توسعه روستایی

 - کارآفرینی و توسعه روستایی

 - مدیریت منابع طبیعی پایه و توسعه روستایی

- مدیریت توسعه پایدار روستایی

:: ::