اعضا - مهدی نوشیار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی نوشیار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره

 مشاوره رساله های دکتری تخصصی

1- علی قاسمی مرزبالی، رساله دکتری تخصصی مهندسی برق با عنوان " بکارگیری سیستم MIMO با لحاظ کردن مدیریت بار برای پیش­بینی قیمت و بار در شبکه هوشمند " - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در 1395.

  مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر

  1 - محمد تورچیان ، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " انتقال سیگنال­های ویدئویی با ادغام تکنیک­های MDC و SVC در شبکه­های مبتنی بر IP " - دانشگاه تبریز - دفاع شده در 1386 .

  2- داوود بشیری ، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " پنهان سازی خطا در تصویر با استفاده از نهان نگاری شکننده داده ها " - دانشگاه تبریز – دفاع شده در 1387 .

  3- علی فرزام نیا ، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " پنهان سازی خطا با استفاده از کدینگ چند نسخه ای تصویر با تبدیل LOT " - دانشگاه تبریز – دفاع شده در 1387 .

  4- رضا غوغایی ،پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " انتقال سیگنال­های ویدئویی با ادغام تکنیک­های MDC و SVC در شبکه­های بی سیم با وجود مشکل Fading " - دانشگاه تبریز – دفاع شده در 1387 .

  5- میلاد پور محمدی لنگرودی،پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " پنهان سازی خطا در انتقال سیگنال­های ویدئویی کد شده با H.264 با استفاده از تکنیک MDC " - دانشگاه تبریز – دفاع شده در 1388 .

  6- محمد امیر عربیان،پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " رتبه بندی سریع پیشامد­های سیستم قدرت با استفاده از شبکه عصبی فازی" - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در 1390 .

  7- رضا صدقی،پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " پیش بینی میزان خرد شدگی خاک طی عملیات خاک ورزی با استفاده از مدل فازی" - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در 1390 .

  8- مسعود فاضلی،پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " مقایسه نیروی کششی و انرژی مورد نیاز کولتیواتورهای متداول و پیش بینی نیروی کششی مورد نیاز به روش شبکه عصبی مصنوعی" - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در 1391 .

  9- افشین عزیزی،پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " بررسی امکان تشخیص واریته های سیب زمینی به کمک تکنیکهای پردازش تصویر و شبکه های عصبی مصنوعی" - دانشگاه محقق اردبیلی-دفاع شده در 1392.

  10- مهدی رستم زاده،پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " جایابی بهینه ادوات تولید پراکنده در شبکه قدرت با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری" - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در 1391 .

  11- سجاد برزگر محمدی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " پیش بینی شرایط بهینه فرایند جوش کاری تقویتی آستینی لوله های انتقال گاز با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک" – دانشگاه تبریز-دفاع شده در 1392 .

  12- کمال بهلکه،پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " تخمین حالت شبكه­ توزیع الكتريكي با حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات" – دانشگاه محقق اردبیلی دفاع شده در 1392 .

  13- محمد سالمی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " طرح ریزی مسیر ربات متحرک با استفاده ازاحساسات مصنوعی" – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر- دفاع شده در 1391 .

  14- رضا نورمحمدی اهری،پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " کنترل کننده PID تطبیقی مبتنی بر یادگیری برای کنترل حرکت ربات چرخدار " - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر- دفاع شده در 1391 .

  15- آیدا لطفی،پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " طراحی مکانیزمی هوشمند مبتنی بر پردازش تصویرجهت شناسایی انواع باکتریها" - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر -دفاع شده در 1392.

  16- رحیم وفایی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " طراحی و ساخت آنتن تک قطبی فرا پهن باند فشرده جدید با خاصیت فیلتر قابل تنظیم دو باند فرکانسی WLAN و WIMAX " - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر-دفاع شده در 1391.

 17- محمد رسول حسین زاده، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن تک قطبی مایکرواستریپی جدید با ابعاد فشرده و با خاصیت بهبود پهنای باند امپدانسی " - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر-دفاع شده در 1392.

  18- مسعود خسرویان،پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " طراحی و تحلیل محفظه امن الکترو مغناطیسی" – دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات اردبیل- دفاع شده در 1392. .

 19- علی اصغری، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از ترکیب شبکه عصبی با الگوریتمهای هوشمند" – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل - دفاع شده در 1392. 

 20- عزتعلی فیضی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " طراحی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال برای استفاده در یک گیرنده امواج میلیمتری" - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان -دفاع شده در 1392.

 21- محسن مختاری، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان" ارزیابی تصاویر ماهواره ای ابر طیفی و ارسال مقاوم آنها در کانالهای MIMO" دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شیراز.

 22- ویدا اردویی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان" طراحی یک فیلتر پایین گذر باند پایه و تقویت کننده با گین متغیر برای یک گیرنده WiMAX/LTE" دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تبریز دفاع شده در سال 1393.

23- آلن کرم، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " ترکیب اطلاعات حرکات بدن و نیروهای تماسی برای تشخیص هویت انسان" - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.

24- اسد الله عادل اصل، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " طراحی یک سیستم خبره برای آشکار سازی خطاهای ترمز یک توربین بادی از روی مشاهدات ولتاژ و جریان " – دانشگاه محقق اردبیلی. 

25- حامد قدکچی بزاز، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " امکان سنجی تشخیص دانه های گندم آلوده به قارچ فوزاریوم گرمینریوم با استفاده از تکنیک پردازش تصویر" – دانشگاه محقق اردبیل دفاع شده در سال 1393.

26- سعیده نبی پور ، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " طراحی انکدر و دکدر BCH جهت بهبود قابلیت اطمینان حافظه و تصحیح خطا در فلش" – دانشگاه محقق اردبیلی دفاع شده در سال 1393.

27- عرفان آقایی نیا،  پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " بهبود حملات مکعبی با استفاده از مدلهای نشتی" – دانشگاه محقق اردبیلی دفاع شده در سال 1393.

28- علیرضا ابراهیمیان،  پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " مدیریت فعال صف پایدار با حذف دوره ای بسته ها" – دانشگاه محقق اردبیلی.

29- نرجس نیکزاد، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان" حفظ سازگاری فایل در شبکه های نظیر به نظیر غیر ساخت یافته با استفاده از ..." - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1394.

30- هادی زارع فتین، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " یک روش کارای تکثیر داده در شبکه های توزیع محتوا"- دانشگاه محقق اردبیلی- دفاع شده در سال 1394.

31- راضیه شمسی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " مسیریابی مبتنی بر یادگیری در شبکه های متحمل تاخیر"- دانشگاه محقق اردبیلی- دفاع شده در سال 1395.

32-یوسف اسدی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " طراحی یک تقسیم کننده/ جذر گیر با سرعت بالا و پیچیدگی کم بر روی FPGA برای اعداد نقطه شناور"- دانشگاه محقق اردبیلی- دفاع شده در سال 1396.
 

:: ::